Dergi Hakkında

Sosyal Bilimler Akademik Gelişim Dergisi yayın hayatına 2023 yılında başlayan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimiz, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.
Sosyal Bilimler Akademik Gelişim Dergisi başta işletme, iktisat, turizm, sosyal hizmetler, uluslararası ilişkiler ve psikoloji olmak üzere sosyal, beşeri ve idari bilimlerin farklı alanlarına giren çok yönlü, tartışma, nitelikli araştırma veya uygulamalar sonucunda üretilen bilimsel makalelere yer vermektedir.
Sosyal Bilimler Akademik Gelişim Dergisi'nin amacı, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları yayınlayarak toplumsal ve bilimsel katı sunmaktır. 
 
Yayıncı
Dr. Safa ACAR
Siirt Üniversitesi
Kurtalan MYO
safaacar@siirt.edu.tr