İntihal Politikası

Gönderilen çalışmanın benzerlik oranı %25 veya altında olması gerekmektedir. Benzerlik raporu “ http://www.ithenticate.com ” üzerinden alınmaktadır. Çalışma "Tezden (Yüksek Lisans/Doktora)" üretilmişse Başlık Sayfası Forumunda belirtilmelidir. Ayrıca "kongrelerde sunulmuş bildirilerin" genişletilmiş hali de gönderilirken Başlık Sayfası Formunda belirtilmelidir.
 
* Makale metni içerisinde blok benzerlik kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
* Makale metninde intihal tespiti yapılan araştırma/derleme çalışmaları hakem süreci başlatılmadan Yayın Kurulu'nun 15/12/2022 tarihinde aldığı karar gereği red edilecektir.
***Önemli Not: Makalelerin Benzerlik Raporları DERGİ KURULU tarafından alınacaktır. Yazar(ların) raporları kabul edilmeyecektir.