2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE- AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDA İMZALANAN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

The Effect Of Free Trade Agreements Signed Between Turkey And African Countries On Economic Growth In The 2000s

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12600047

Anahtar Kelimeler:

STA, Afrika Ülkeleri, Türkiye

Özet

AB ve Türkiye arasında gümrük birliği sağlayan, Ortaklık Konseyi kararı ile Türkiye’nin, AB Ortak Ticaret Politikasına uyum mükellefiyeti bulunmaktadır. Buna göre Türkiye AB ile tercihli ticaret anlaşmalarında, her iki tarafın yararı göz önüne alarak, anlaşmalar imzalamaktadır. Türkiye dış ticaret hacmini arttıran STA’lar imzalayarak ülke ekonomisine katkı sağlarken imzalamadığı anlaşmalar, haksız rekabeti beraberinde getirmektedir. Anlaşmaların yanı sıra üçüncü ülkelerde uygulana gümrük imtiyazları, ülkemize gümrüksüz girerek ticarette sapmalara neden olmaktadır. Ülkemiz 2000’li yılları ile birlikte dış politikasındaki değişim ile çok taraflı politikayı tercih etmiştir. Bu durumda Ortadoğu ve Afrika ile olan ilişkileri yıllar geçtikçe önemli hale gelmiştir.  Bu çalışmada, ülkemiz ile Afrika ülkeleri arasında ilişkinin nasıl ilerlediğini ve ülkemizde büyümeyi ne şekilde etkilediği incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında yapılan anlaşmalar, iki ülkenin ithalat-ihracatına önemli katkı sağlayarak ülkenin ekonomik büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynadığı kanısına varılmıştır.

Referanslar

Ada, M. (2014). Serbest Ticaret Anlaşmaları Çerçevesinde Türkiye- K. Afrika Ülkeleri Ticari İlişkileri. (Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Ekonomi Politiği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi). (İstanbul).

Erişim Adresi: https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/666788

Altan, C. (2005). Afrika ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 17, 1-20.

Arı, T. (2013). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, MKM Yayıncılık, (Bursa).

Ateş, E. & Seymen, A. D. (2019). Türkiye’nin imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları: İki yanlı-sektörel bir analiz ve dış ticaret politikası açısından bir değerlendirme. Sosyoekonomi, 27.

Aydın, A. K. (2022). Serbest Ticaret Anlaşmalarının Yeri ve Türkiye´nin Dış Ticaretinin Geliştirilmesindeki Önemi. Erişim Adresi: https://www.mfa.gov.tr/serbest-ticaret-anlasmalarinin-yeri-ve-turkiye_nin-dis-ticaretinin-gelistirilmesindeki-onemi.tr.mfa

Bayram. M. (2022). Afrika’nın savunmasında türkiye. Erişim Adresi: https://ytb.gov.tr/haberler/afrikanin-savunmasinda-turkiye

Demiroğlu, Ö. (2019). Serbest ticaret anlaşmalarının dış ticarete etkisi: Türkiye için karşılaştırmalı bir analiz. Erişim Adresi: https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/95495

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu. Erişim Adresi:https://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-afrika-ile-ticarette-hedef-75-milyar-dolar

Doğan, A. & Uzun, A. (2014). Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin dış ticaretine etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 325-344.

Emeç, A. S., Kaplan, F. & Koluman, A. (2021). Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret üzerine bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (4) , 509-520.

Emir, H. İ. (2014). Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye ve AB Ekonomilerine Olan Etkileri. Erişim Adresi: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/57776.pdf

Eren, T. M. (2013). Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları'nın dış ticaretine etkileri ve sorunlar. Maliye ve Finans Yazıları, 1 (98) , 28-47.

İncenacar, T. & Konu, K. (2018). Türkiye’nin dış ticareti üzerinde serbest ticaret anlaşmalarının etkileri. Erişim Adresi: https://www.ulk.ist/media/kitap/IV-UKODTLK/turkiyenin-dis-ticareti-uzerinde-serbest-ticaret-anlasmalarinin-etkileri.pdf

İstikbal, D. (2020). Afrika’da iş birliği ve rekabet Türkiye ve Çin. SETA Rapor, 1- 51. Erişim Adresi: https://setav.org/assets/uploads/2020/10/R172.pdf

Kalaycı, C. (2017). Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin dış ticaretine etkileri: Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksi uygulaması. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 3(2), 133-147.

Koçtürk, O. M. & Gölalan, M. (2010). 1923-1950 Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi. Erişim Adresi:http://www.makalesistemi.com/panel/files/manuscript_files_publish/e61942b4897972dd6a60f8037db34c7c/442b543f3084bba1b935c791744970ea/71c61c9e2a5a4a7.pdf

Küçük. Y. K. (2019). Afrika’da 2019: Olağanüstü olma potansiyeline sahip sıradan bir yıl. s.1. Erişim Adresi: https://www.indyturk.com/node/109996/d%C3%BCnyadan-sesler/afrika%E2%80%99da-2019-ola%C4%9Fan%C3%BCst%C3%BC-olma-potansiyeline-sahip-s%C4%B1radan-bir-y%C4%B1l

Sönmezoğlu, F. (2005), Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitapevi, İstanbul.

Taştan, S. (2022). Türkiye'nin Afrika’daki söylem ve eylem etkinliği: Türkiye'nin Afrika açılımının ekonomik ve ticari analizi. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10) , 115-132.

Telli, R. (2016). Transatlantik serbest ticaret anlaşması sürecinde AB–ABD ve Türkiye. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 4(3) , 81-90.

Tepeciklioğlu, E., Tepeciklioğlu, A. O. & Aydoğan Ünal, B. (2018). Türkiye’nin sahra altı Afrika’da yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetleri. Ege AcademicReview, 18(4), 605-618.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (2022). Türkiye-Afrika ilişkileri Erişim Adresi: https://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa

Uzun, F. B.(2022). Serbest Ticaret Anlaşması Nedir. Erişim Adresi: https://www.parasut.com/blog/serbest-ticaret-antlasmasi-nedir

İnternet Kaynakları

https://afam.org.tr/afrikanin-ekonomik-butunlesme-stratejisi-afrika-kitasi-serbest-ticaret-anlasmasi/

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari Erişim Tarihi: 24.05.2024

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/afrika-acilimi-turkiyenin-kitayla-ticaret-hacmini-45-milyar-dolar-seviyesine-cikardi/2698819):/(deniz çiçek palabıyık,2022) Erişim Tarihi: 26.05.2024

https://www.dha.com.tr/haberleri/afrika Erişim Tarihi: 27.05.2024

https://www.milliyet.com.tr/egitim/serbest-ticaret-anlasmasi-nedir-ve-ulkelere-katkilari-nelerdir-6504999 Erişim Tarihi: 29.05.20243

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Sayfa/Kurumsal/uluslararasi-iliskiler/cok-tarafli-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari Erişim Tarihi: 28.05.2024

https://www.tuik.gov.tr. Erişim Adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dis-Ticaret-Istatistikleri-Aralik-2022-49633 Erişim Tarihi: 01.06.2024

www.org.tr.org.(2022).Türkiye ile Serbest ticaret Anlaşması Bulunan Ülkeler. Erişim Adresi:https://orgtr.org/turkiye-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-sta-bulunan-ulkeler/

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÇİFTÇİ, F. (2024). 2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE- AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDA İMZALANAN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: The Effect Of Free Trade Agreements Signed Between Turkey And African Countries On Economic Growth In The 2000s. Sosyal Bilimler Akademik Gelişim Dergisi (SOBAG), 2(1), 48–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.12600047

Sayı

Bölüm

Makaleler