Türkiye’de Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi

The Impact of the Tourism Sector on Economic Growth in Turkey

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12600074

Anahtar Kelimeler:

Turizm Ekonomisi, Turizm Gelirleri, Ekonomik Büyüme (GSYİH).

Özet

Turizm, kişinin ikamet ettiği yerden, başka bir yere konaklama, seyahat etmek amacı ile yaptığı eylemler bütünüdür. Ülkemiz açısından önemli bir yere sahip olup, yabancı para akışı sağlayan bu sektör, ülkemizin büyüme ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Turizm sektörü diğer sektörlere göre gerek ülkeye döviz girdisi, gerekse istihdam sağlaması açısından önemlilik arz etmektedir. Bu neden ile bir çok sektörle etkileşim halinde olan turizm sektöründeki, getiri ile  ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırılması söz konusu olmuştur. Yapılan araştırma Betimsel analize tabi tutularak, alan yazıları taranmış, teorik ve kavramsal bölümlere ayrıntılı düzeyde yer verilmiştir. Ek olarak, resmi site olan Türkiye İstatistik Kurumundan (TUİK), 2003Q1- 2023Q3 çeyreğine kadar turizm gelirleri ve GSYİH verileri alınıp, tablo haline getirilmiştir. Çalışma sonucunda, ülkemizde turizm gelirinin ekonomik büyüme ile ilişkili olup önemlilik arz ettiği kanısına varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

BİRGÜCÜ, F. (2024). Türkiye’de Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: The Impact of the Tourism Sector on Economic Growth in Turkey. Sosyal Bilimler Akademik Gelişim Dergisi (SOBAG), 2(1), 30–47. https://doi.org/10.5281/zenodo.12600074

Sayı

Bölüm

Makaleler