Amaç ve Kapsam

Sosyal Bilimler Akademik Gelişim Dergisi, 2023 yılında yayın hayatına başlamış hakemli  bir e-dergidir. Sosyal Bilimler Akademik Gelişim Dergisi başta işletme, iktisat, turizm, sosyal hizmetler, uluslararası ilişkiler ve psikoloji olmak üzere sosyal, beşeri ve idari bilimlerin farklı alanlarına giren çok yönlü, tartışma, nitelikli araştırma veya uygulamalar sonucunda üretilen bilimsel makalelere yer vermektedir.

Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında özgün araştırma sonuçları, bilimsel incelemeler ve kısa iletişim notları yayınlanmak üzere değerlendirilir. Pratik ve teori dengesi uygun olan el yazmaları tercih edilir. Bir derleme makalesinin, kapsamlı bir kaynak listesiyle desteklenen, belirli bir bilimsel konu hakkında derinlemesine bilgi ve tatmin edici bir değerlendirme vermesi beklenir.

Daha önce başka bir dergide yayımlanmış yazılar kabul edilmez. Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizcedir. 

Sosyal Bilimler Akademik Gelişim Dergisi'e göstermiş olduğunuz ilgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.