Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesinde Mali İstihbarat Birimleri Modellerinin Tanımları ve Bu Modellerin Karşılaştırılması

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı, Mali İstihbarat Birimi, Suçla Mücadele, Suç

Özet

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelenin temeli, şüpheli işlemler ve faaliyetlerin toplanması, analiz edilip değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkan istihbaratın ulusal ve uluslararası boyutta dağıtımının sağlanmasına dayanmaktadır. Bu temele dayanarak, bu işlevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ülkeler nezdinde mali istihbarat birimleri oluşturulmuştur. Ancak, uluslararası alanda herkes tarafından kabul görmüş bir mali istihbarat modelinin ortaya çıkmamış olması ve ülkelerin farklı kurumsal yapılanmalara, mali büyüklüklere ve anayasal sisteme sahip olması gibi nedenler değişik mali istihbarat modellerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Her ülke, mali istihbarat birimlerini oluştururken ve geliştirirken yapılarına ve ihtiyaçlarına göre farklı mali istihbarat modelini tercih etmiştir. Uluslararası alanda mali istihbarat modelleri incelendiğinde esas itibariyle dört adet mali istihbarat birimi modeli olduğu görülmektedir. Bunlar, idari tip mali istihbarat modeli, kanun uygulayıcı (kolluk tipi/polis tipi) mali istihbarat modeli, adli ya da yargısal tip mali istihbarat modeli ve hybrid (karma) tip mali istihbarat modelidir. Bu çalışmada, bu mali istihbarat modelleri açıklanmış ve bu modellerin tanımlamaları, uygulandığı ülke örnekleri, avantajları ve dezavantajları göz önüne alınarak karşılaştırılmaları yapılmıştır.

Referanslar

Alhassan, A. (2011). Money laundering and terrorism financing: Does the saudi arabian financial intelligence unit comply with international standards. Melbourne: School of Law Faculty of Business and Law Victoria University.

Aydın, S. (2008). Mali istihbarat birimi kurulması, fonksiyonları ve karşılaştırmaları, karapara aklama ve terörizmin finansmanı. Ankara. Adalet Yayınevi.

Aykın, H. (2017). Mali istihbarat birimleri modelleri: Dünya ve Türkiye. (https://vergidosyasi.com/20 17/03/03/mali-istihbarat-birimi-modelleri-dunya-ve-turkiye/). Erişim tarihi: 03 Ekim 2023.

Değirmenci, O. (2007). Mukayeseli hukukta ve Türk hukukunda suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu (karapara aklama suçu). Turhan Kitapevi. Ankara.

Demirtaş, İ. (2011). FATF Üyesi bazı ülke mali istihbarat birimlerinin yapısı, fonksiyonları ve masak ile mukayesesi. MASAK Yayınları. Ankara.

Egmont, (2023). Financial intelligence units. (https://egmontgroup.org/about/financial-intelligence-units/). Erişim tarihi: 03 Ekim 2023.

European Parliament, (2023). Fighting tax crimes – Cooperation between financial intelligence units, (https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117202/ITEM%205%20-%20Study%20on%20FI Usexec.sum.pdf). /), Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.

Financial Intellıgence Unıt Belıze, (2023). Function of the FIU – Financial intelligence unit, (https://fiubelize.org/function-of-the-fiu/), Erişim tarihi: 16 Eylül 2023.

Gleason, P. & Gottselıg, G. (2004). Financial intelligence units: An overview. IMF& World Bank.

Maraşlı, S. (2009). Liberalizm ve komüniteryanizmde birey fikri: Karşılaştırmalı bir inceleme. Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü. (yüksek lisans tezi). Ankara.

Schott, P. A. (2003). Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism, dünya bankası ve uluslararası para fonu, Washington D.C., 2003 Ch. VII., s.7-14.

Taşeve, S. (2007). Money laundering, Makedonya. s.106-110.

Tracfin. (2023). Mali istihbarat birimi. (http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/). Erişim tarihi: 23 Eylül 2023.

Transparency International. (2019). Financial intelligence units (FIUs): Effective institutional design, mandate and powers. (https://knowledgehub.transparency.org/assets/up loads/helpdesk /Financial-Intelligence-Units_Design-Mandate-Powers_2019_PR.pdf). Erişim tarihi: 16 Eylül 2023.

Yüce M. & Akkaya, H. (2020). Mali suçlarla kurumsal mücadele ve bazı ülke örnekleri. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı: 2(2).

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

KORKMAZ, S. S., & DEMİRTAŞ, İsmet. (2023). Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesinde Mali İstihbarat Birimleri Modellerinin Tanımları ve Bu Modellerin Karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Akademik Gelişim Dergisi (SOBAG), 1(1), 43–52. Geliş tarihi gönderen https://sobag.org/index.php/pub/article/view/2

Sayı

Bölüm

Makaleler